سرزمین مهر http://manac60.mihanblog.com 2020-07-31T23:39:51+01:00 text/html 2020-05-13T04:09:33+01:00 manac60.mihanblog.com مانا مقاله در باب دستور جلسه هفته کمک راهنما http://manac60.mihanblog.com/post/152 <div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><b><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">مقاله ای در باب دستور جلسه « هفته راهنما»</font></b></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><b><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></b></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><b><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">به قلم؛ کمک راهنما همسفر مانا</font></b></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><img src="https://up.c60.ir/repository/59015/%D9%88%D8%A7%D8%AF%DB%8C%20%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D9%88%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%204%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%87/IMG_2389%20%28Copy%29.JPG" style="background: none 0px 0px repeat scroll rgb(43, 87, 151); border: 3px double rgb(51, 0, 0); margin: 0px 0px 5px; padding: 7px; border-radius: 3px;"></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 10pt; line-height: 27.4113px; font-family: Tahoma, sans-serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">راهنما کسی است که راه را نشان می‌دهد؛ راهی که نشان می‌دهد راهی است که خودش آن را به قیمت از دست دادن جوانی‌اش، زندگی‌اش و خانواده‌اش و...طی کرده و اکنون آن را برای ما علامت‌گذاری کرده. راهنما صراط مستقیم را نشان می‌دهد...</span></div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 18px;"><span lang="FA" style="font-size: 10pt; line-height: 30.6031px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: black; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">باید بنویسم، درباره ی چه کسی؟ راهنما. راهنما کیست و کارش چیست؟<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 18px;"><span lang="FA" style="font-size: 10pt; line-height: 30.6031px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: black; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">کسی که تازه‌وارد کنگره می‌شود و یا کسانی که مطالب کنگره را می‌خوانند ولی شناختی از کنگره ندارند، دائماً با کلمه راهنما برخورد می‌کنند. راهنما کسی است که راه را نشان می‌دهد؛ راهی که نشان می‌دهد راهی است که خودش آن را به قیمت از دست دادن جوانی‌اش، زندگی‌اش و خانواده‌اش و...طی کرده و اکنون آن را برای ما علامت‌گذاری کرده. راهنما صراط مستقیم را نشان می‌دهد؛ به چه کسی؟ به من ره‌جو که وقتی به کنگره آمدم سرگردان بودم، نه چیزی می‌دیدم و نه می‌شنیدم؛ هیچ حسی نداشتم فقط می‌گفتم چرا من؟! چرا من؟!</span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 30.6031px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: black;"><br></span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; line-height: 20px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: black; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">او مرا با آغوش گرم پذیرفت، چون من گذشته او بودم و او بانفوذ کلامش و محبت بی‌دریغش مرا جذب خودش کرد. آن موقع آرام‌آرام مرا به سمت صراط مستقیم سوق داد. بله صراط مستقیم که نامش مستقیم است ولی از هر مسیری طولانی‌تر و پیچیده‌تر است؛ مسیری جادویی که در آن هر چه سختی می‌کشی نهایتاً به آرامش می‌رسی. او مرا با آموختن عشق با عنصر محبت، عاشقی کردن و صبوری و... آشنا کرد که این‌ها ابزار ورود به صراط مستقیم است. در این مسیر می‌خواستم به کجا برسم؟ به تغییر، تبدیل و ترخیص، به رهایی ولی باز توی مسیر منحرف می‌شدم و او با همان صبر و عشق و محبتش دائماً آدرس مرا به خودم گوشزد می‌کرد و مرا به دنبال آن می‌فرستاد تا بتوانم دوباره به مسیر مستقیم برگردم. شاید بارها و بارها این کار را کرد تا بالاخره توانستم آدرسم را پیدا کنم. وقتی سال‌ها خودم را گم‌کرده بودم، شخصیتم را، خانواده‌ام را و... پیدا کنم و به هدفم که اول رهایی بود برسم. او گفت: حالا که مسیر را پیدا کردی تو هم باید بلد راه شوی و به افراد دیگری که خودشان را گم‌کرده‌اند یاری برسانی. من هم باید راهنما شوم، باید بعد از رهایی تلاش کنم، تزکیه و پالایش کنم و ضد ارزش‌ها را کم کنم تا چراغی شوم برای هدایت دیگران که اگر غیرازاین باشد کلامم نافذ نیست. اگر عمل و گفتارم یکی نباشد راهنمای خوبی نمی‌شوم. حالا فهمیدم که چرا راهنمایان ‌کنگره کلام نافذ دارند، چرا ره‌جو باید سرش را با سر راهنما عوض کند؛ چون راهنما روزی همان ره‌جوی سفیر و سرگردان بوده که اکنون به ساحل امن رسیده و بلد بسیار بلدی است که باید گوش جان به او بسپارم تا به رهایی برسم. همیشه علت حضور پرانرژی راهنمایان در شعب برای من سؤال بود و جویای آن بودم؛ تا اینکه فهمیدم چیزی که آن‌ها را به کنگره می‌کشاند فقط عشق است و عشق است و عشق و دیگر هیچ<span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 30.6031px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span dir="LTR"></span>.</span></span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 30.6031px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: black;"><br></span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; line-height: 20px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: black; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">تقدیم به کمک راهنمای عزیزم خانم مینا و همه کمک راهنمایان کنگره 60<span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 30.6031px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span dir="LTR"></span>.</span></span></p> text/html 2019-09-04T05:35:19+01:00 manac60.mihanblog.com مانا گرامیداشت هفته سایت http://manac60.mihanblog.com/post/125 <div align="center"><br><span style="background-color: rgb(255, 255, 102);"><font color="#000099"><b><font face="georgia,times new roman,times,serif" size="6">تقدیر و تشکر از خدمتگذاران سایت کنگره60 شعبه شیخ بهایی<br></font></b></font></span><div align="center"><img src="http://s2.picofile.com/file/8371395650/IMG_0612_Copy_.JPG" alt="" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"></div><br><br></div> text/html 2019-08-15T09:00:31+01:00 manac60.mihanblog.com مانا دل نوشته‌ای به قلم یکی از اعضای لژیون سردار http://manac60.mihanblog.com/post/112 <div style="text-align: center;"><div align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><div class="theme-designer-com_post4" style="width: 601px; overflow: hidden; margin: 2px 0px 0px; font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif; text-align: start;"><div class="theme-designer-com-post-text" style="margin: 0px 0px 8px; font-family: tahoma; font-size: 9pt; line-height: 20px;"><div class="imgboxsadjad imgmargsadjad"><div id="InPost_MihanblogShopAds" style="height: 0px; width: 601px; border: 0px;"></div><div align="center"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 18px;"><font face="Tahoma, sans-serif"><span style="font-size: 13.3333px;"><b><br>به نام قدرت مطلق</b></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 18px;"><b><span lang="FA" style="font-size: 10pt; line-height: 30.1613px; font-family: Tahoma, sans-serif;">صدای پای برکت</span></b></p></div></div></div></div></div><div align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><b><span lang="FA" style="font-size: 10pt; line-height: 30.1613px; font-family: Tahoma, sans-serif;">دل نوشته‌ای به قلم کمک راهنما؛ هم‌سفر مانا یکی از اعضای لژیون سردار</span></b></div><div align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 18px;"><b><span lang="FA" style="font-size: 10pt; line-height: 30.1613px; font-family: Tahoma, sans-serif;">لژیون سردار نمادیست از زنجیره های عشق که شعاع اضافه می کند...</span></b></p><p align="center" dir="RTL" style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 11px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; line-height: 16px; margin: 0px 0px 13.33px;"><span lang="FA" style="margin: 0px;"></span><img align="bottom" alt="" src="http://uupload.ir/files/nkz_400.jpg" border="0" vspace="0" hspace="0" style="background: none 0px 0px repeat scroll rgb(43, 87, 151); border: 3px double rgb(51, 0, 0); margin: 0px 0px 5px; padding: 7px; border-radius: 3px;"></p></div></div> text/html 2019-08-08T18:07:22+01:00 manac60.mihanblog.com مانا مراسم دریافت نشان پیمان وادی هشتم http://manac60.mihanblog.com/post/109 <div align="center"><font size="4">مراسم دریافت نشان پیمان وادی هشتم توسط کمک راهنمای محترم خانم مانا <br>از دستان پرمهر آقای مهندس دژاکام<br><br></font><font face="Mihan-IransansBold" color="#006600"><b style=""><font face="Mihan-Yekan" style="" size="1">معشوق به سامان شد تا باد چنین بادا&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; کفرش همه ایمان شد تا باد چنین بادا</font></b></font><font size="4"><br><br><img src="http://s5.picofile.com/file/8369142276/IMG_20190808_WA0002.jpg" alt="" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"><br><br>پس با شما که پیمان میبندید در اندیشه آن باشید که از زمین برخواسته و به آن مکانی که فرمان است رهسپار شوید...<br><br><br></font></div> text/html 2019-08-06T18:22:59+01:00 manac60.mihanblog.com مانا گزارش عملکرد لژیون شانزدهم؛ لژیون کمک راهنما همسفر مانا http://manac60.mihanblog.com/post/108 <div align="center"><font size="2"><b>به نام قدرت مطلق الله</b></font><br><font size="2"><b>گزارش عملکرد لژیون شانزدهم؛ لژیون کمک راهنما همسفر مانا<br></b></font><font size="2"><b>موضوع: سی دی اقیانوس<br><br><img src="http://up.c60.ir/repository/34142/1.jpg" alt="" hspace="0" align="bottom" border="0" vspace="0"><br><br></b></font><font size="2"><span style="margin: 0px; color: black; line-height: 115%; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt;" dir="RTL" lang="FA">وقتی پذیرفتیم که مشکل‌داریم در آن زمان است که راحت‌تر می‌توانیم به حل آن بپردازیم...</span></font><br></div> text/html 2019-07-24T19:45:36+01:00 manac60.mihanblog.com مانا کارگاه آموزشی خصوصی همسفران در تاریخ 98/4/31 http://manac60.mihanblog.com/post/107 <div align="center"><br><p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto; mso-margin-bottom-alt:auto;text-align:center;line-height:150%" dir="RTL" align="center"><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 13.33px; line-height: 20px;" lang="FA">به نام قدرت مطلق الله </span><span style="font-family: Tahoma,sans-serif; font-size: 13.33px; line-height: 20px;" dir="LTR"></span></p><p class="MsoNormal" style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; line-height: 16px; orphans: 2; text-align: center; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;" dir="RTL" align="center"><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 13.33px; line-height: 20px;" lang="FA">روز دوشنبه&nbsp;</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 13.33px; line-height: 20px;" dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>98/4/31</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 13.33px; line-height: 20px;" lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;جلسه ششم از دور نوزدهم&nbsp;کارگاههای آموزشی خصوصی همسفران شیخ بهایی با استادی&nbsp;<b>&nbsp;همسفر مانا</b> با دستور جلسه<b>: «حرمت كنگره 60، چرا در كنگره رابطه كاری، مالی ممنوع می‌باشد؟»</b> <br></span></p><img src="http://up.c60.ir/repository/34142/IMG_2866 [جلسه هماهنگی].JPG" alt="" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"><br><br><span style="display: inline !important; float: none; background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 13.33px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; line-height: 20px; orphans: 2; text-align: right; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;">رابطه ما مثل ستون‌های یک معبد است اگر از هم دور شوند یا خیلی نزدیک شوند باعث تخریب می‌شوند پس باید رابطه تعادل داشته باشد...</span><br></div> text/html 2019-06-15T19:24:06+01:00 manac60.mihanblog.com مانا در کنگره 60 چگونه قدردانی می‌کنیم؟ http://manac60.mihanblog.com/post/97 <div align="center"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 16.5px;" align="center"><span style="font-size: 10pt; line-height: 20px; font-family: Tahoma, sans-serif;" lang="FA"><b>به نام خالق عشق</b></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 16.5px;" align="center"><span style="font-size: 10pt; line-height: 20px; font-family: Tahoma, sans-serif;" lang="FA"><b>در باب دستور جلسۀ هفتگی: در کنگره 60 چگونه قدردانی می‌کنیم؟</b></span></p><font face="Tahoma, sans-serif"><span style="font-size: 13.3333px;"><b>به قلم کمک راهنما؛ همسفر مانا<br><img src="http://up.c60.ir/repository/6285/yas/23.jpg" alt="" hspace="0" align="bottom" border="0" vspace="0"><br></b></span></font><div align="right"><font face="Tahoma, sans-serif"><span style="font-size: 13.3333px;"></span></font><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="FA">برای پاسخ به این سؤال که چرا باید قدردانی کنیم کافی است کمی به عقب برگردیم ببینیم از کجا به کجا رسیده‌ایم؟ چه قدر تغییر کرده‌ایم؟ برای این‌همه تغییر چه قدر باید هزینه پرداخت می‌کردیم؟ اصلاً جایی هست که اگر هزینه هم بدهیم این‌همه آموزش به ما بدهد؟...</span><br><font face="Tahoma, sans-serif"><span style="font-size: 13.3333px;"></span></font></div></div> text/html 2019-06-07T19:29:21+01:00 manac60.mihanblog.com مانا خلاصه عملکرد لژیون سرزمین مهر مورخ 98/3/13 http://manac60.mihanblog.com/post/95 <div align="center"><font size="3"><b>خلاصه عملکرد لژیون سرزمین مهر مورخ 98/3/13<br><img src="http://up.c60.ir/repository/6285/ee/dd/ff/1a.jpg" alt="" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"><br></b></font></div> text/html 2019-05-15T20:30:44+01:00 manac60.mihanblog.com مانا خلاصه عملکرد لژیون سرزمین مهر http://manac60.mihanblog.com/post/92 <p align="center"> <span lang="FA" style='color: rgb(155, 187, 89); line-height: 115%; font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 14pt; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-themecolor: accent3; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA;' dir="RTL"><strong>خلاصه عملکرد لژیون سرزمین مهر در روز دوشنبه مورخ 23/2/98 </strong></span></p><p align="center"><span lang="FA" style='color: rgb(155, 187, 89); line-height: 115%; font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 14pt; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-themecolor: accent3; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA;' dir="RTL"><strong>با دستور جلسه وای دهم</strong></span></p><p align="center"><span lang="FA" style='color: rgb(155, 187, 89); line-height: 115%; font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 14pt; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-themecolor: accent3; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA;' dir="RTL"><strong><img align="baseline" alt="" src="http://up.c60.ir/repository/9062/parktaleghanei10004.jpg" border="0" vspace="0" hspace="0"></strong></span></p> text/html 2019-05-01T12:57:12+01:00 manac60.mihanblog.com مانا گزارش خلاصه عملکرد لژیون http://manac60.mihanblog.com/post/89 <div align="center"><!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--> <p class="MsoNormal" style="text-align:center" align="center"><font size="3"><span dir="RTL" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">به نام قدرت مطلق</span></font></p><p class="MsoNormal" style="text-align:center" align="center"><font size="3"><span dir="RTL" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">خلاصه عملکرد لژیون سرزمین مهر با دستور جلسه <font color="#006600" size="4">تقدیر</font> مورخ 1398/2/10</span></font><br></p><p class="MsoNormal" style="text-align:center" align="center"><img src="https://rasekhoon.net/_files/images/article/42794200_1908711176091272_6976265230610135135_n.jpg" alt="" align="absmiddle" height="385" hspace="0" border="0" vspace="0" width="511"><br><br></p><p class="MsoNormal" style="text-align:center" align="center"><font size="3"><span dir="RTL" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA"><br></span></font> </p></div> text/html 2019-05-01T06:05:44+01:00 manac60.mihanblog.com مانا «الهام از رمضان» http://manac60.mihanblog.com/post/88 <div align="center"><div align="center"><b><font size="2">به نام قدرت مطلق</font></b></div><div align="center"><b><font size="2"><span style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: -webkit-center;"></span></font></b></div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: -webkit-center; line-height: 18px;" align="center"><b><span style="font-size: 10pt; line-height: 20px; font-family: Tahoma, sans-serif;" lang="FA">گفت‌وگو با هم‌سفر مانا در باب دستور جلسه هفتگی «الهام از رمضان»</span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: -webkit-center; line-height: 18px;" align="center"><br><b><span style="font-size: 10pt; line-height: 20px; font-family: Tahoma, sans-serif;" lang="FA"></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: -webkit-center; line-height: 18px;" align="center"><b><span style="font-size: 10pt; line-height: 20px; font-family: Tahoma, sans-serif;" lang="FA"><img src="http://up.c60.ir/repository/38241/roya1/gg/25.JPG" alt="" hspace="0" align="bottom" border="0" vspace="0"></span></b></p></div> text/html 2019-03-16T21:16:54+01:00 manac60.mihanblog.com مانا چگونه سختی ها را چه مادی چه معنوی در زندگی پشت سر بگذاریم بدون اینکه آسیبی ببینیم؟ http://manac60.mihanblog.com/post/85 <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA">همسفر زهره ف <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA">مادیات و معنویات دو جز اساسی زندگی ما هستند و امروز در کنگره آموخته ایم که این دو مکمل هم هستندو اگر با ضعف هر کدام مواجه شویم دچار مشکل میشویمپس باید به هر دو به یک چشم نگاه کنیم .<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA">در زندگی قبل از کنگره اگر کوچکترین مشکلی برایم به وجود می آمد مرا آشفته و به هم ریخته و نا امید میکردو به دنبال آن شروع به نا سپاسی و ناسزا گفتن به اطرافیان و کسانی که مسبب آن میدانستم و حتی خداوند می کردم و نظرم این بود که او مرا فراموش کرده و یا اصلا مرا نمیبیند و با این رفتار ها بود که روز به روز مشکلاتم بزرگتر می شد.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA">ولی امروز با آموزش های کنگره یاد گرفتم نگاه خود را تغییر دهم و بپذیرم همه آنچه را که در اختیارم قرار گرفته است. تغییر نگاه اولین قدم برای لذت بردن از زندگی است.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA">اگر دوربین خود را از روی نداشته هایمان برداریم ونیم نگاهی به اطراف خود بیندازیم میتوانیم تمام نعمت هایی که سالها چشم خود را روی آنها بسته بودیم ،سلامتی،همسر وفرزند سالم،زندگی کردن وکنگره را ببینیم.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA">اگر سختی ها را به چشم نردبانی نگاه کنم که امروز به وجود آمده تا خودم را از پاین ترین نقطه به بالاترین برسانم هم به سرعت حل آن کمک کرده ام و هم میتوانم در کنار آنها لذت ببرم و زندگی خوبی داشته باشم و از سختی ها آسیب نبینم.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA">شاید امروز مشکلات من نسبت به گذشته بیشتر باشدولی از بودن آنها لذت می برم چون به من انگیزه حرکت میدهد و برای حل آنها انرژی هدر نمیدهم بلکه انرژی کسب میکنم.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA">حسرت چیزهایی که نداریم را نخوریم بلکه از چیزهایی که داریم استفاده کنیم&nbsp; و لذت ببریم .به خاطر نداشته ها داشته های خود را به فراموشی نسپاریم.<o:p></o:p></span></p> <span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:11.0pt;line-height:107%;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font: minor-latin;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language: FA">گاهی ما انسانها برای اندک مشکلاتی زندگی را به کام خود ودیگران تلخ میکنند و حتی گاهی فرصت زندگی را از خود میگیرند.مشکلات لعنت خدا نیست بلکه رحمت است و قبل از اینکه نداشته هایت را ببینی داشته هایت را بشمار</span> text/html 2019-03-16T21:16:09+01:00 manac60.mihanblog.com مانا چگونه سختی ها را چه مادی چه معنوی در زندگی پشت سر بگذاریم بدون اینکه آسیبی ببینیم؟ http://manac60.mihanblog.com/post/84 <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA">همسفر مرضیه <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA">به نظر من اگر مفهوم بودن سختی ها چه مادی چه معنوی را بدانیم هیچ گاه آ سیب نمبینیم ،سه علت برای سختی ها داریم:<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA">اول ،وجود سختی ها برای تغییرات الزامی است،دوم،تا سختی نباشد طبق قانون اضداد آسایش و آرامش معنا نمی یابدو سوم،مسیله تسویه حساب است.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA">در مورد اول وقتی شما می خواهید در جهت تغییرات چه مثبت چه منفی حرکت کنید باید برادریتان ثابت شود.وقتی شروع به حرکت میکنی سختی های زیادی سر راهت قرار میگیرد تا مشخص شود آیا باز هم ادامه میدهی؟پس باید امتحان پس بدهی.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA">تسویه حساب هم به این معنا که هر سیستمی قوانینی دارد که اگر از آنها عبور کنیم مجازات میشویم و این عین عدالت است.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA">حال با درک این مسایل هیچ کاه و هیچ گاه وهیچ گاه از مشکلات ناراحت نمیشویم .<o:p></o:p></span></p> text/html 2019-03-16T21:06:23+01:00 manac60.mihanblog.com مانا چگونه سختی ها را چه مادی چه معنوی در زندگی پشت سر بگذاریم بدون اینکه آسیبی ببینیم؟ http://manac60.mihanblog.com/post/83 <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA">همسفر حکمت<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA">ما در مسیر زندگی از گذر گاههایی عبور میکنیم و با سختی هایی مواجه می شویم و با توجه وشناختی که داریم آنها را حل وفصل میکنیم.هر چه دانایی بیشتر قدرت حل مشکلات بیشتر است. شرط عبور از شرایط سخت پذیرفتن و راضی بودن است.مشکلات وسختی ها همیشه هست ولی چگونگی برخورد با آنها مهم است و ابزاری هستند برای تکامل ما که اگر این را بدانیم مشکلات از لعنت به نعمت خداوند تبدیل میشود.به گفته آقای امین این هنر است که از زهر پاد زهر بسازیم ،این هنر است که در سختی وضعیت نا به سامان را درست کنیم،اگر همه چیز خوب باشد که هنر نکرده ایم ،باید مدیریت بحران کنیم و این مهم وقتی انجام میگیرد که از جسم ،روان و جهان بینی سالمی داشته باشیم.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA">اولین قدم در مدیریت بحران چگونگی دیدمان نسبت به مشکلات است که آیا زندگی تمام شده و نا امید میشوم؟یا در این سختی آموزشی نهفته است یا باز پرداخت کارهای است که باید بپردازم و یا امتحان الهی است .در سختی ها باید حرکت کنیم ولی با نگاهی که گفتیم . آن وقت سختی خیلی چیزها به ما یاد میدهدصبر ،گذشت و بخشش و... <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA">با داشتن حس بد نسبت به سختی ها خیلی سخت میتوان از آنها خارج شد.برای حل مشکلات باید اول اولویت بندی کنیم چون نمیتوان همه مشکلات را با هم حل کرد و باید اول در جهت مشکل اصلی گام برداریم چون در پرتو آن یکی یکی مشکلات دیگرمان هم حل میشود. در سختی ها از قدرت و نیروهای درونمان مثل تفکر ،تعقل،ایمان و صبرو... کمک میگیریم .<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA">گاهی باید بدانیم اینکه ما امروز دچار این مشکلات هستیم نتیجه اشتباهات گذشته ماست.باید با زمان دادن و تغییرات در تفکرمان حرکت کنیم بعضی مواقع در بروز مشکلات باید سکوت کنیم تا بتوانیم تفکر کنیم و عکس العمل مناسبی داشته باشیم. اگر خواسته قوی داشته باشیم و تلاش کنیم حتما القا درونی و بیرونی به ما میشود به شرطی که ایمان داشته باشیم.ایمان به قدرت خداوند برای انسان امنیت به ارمغان می آورد و با وجود سختی ها احساس امنیت میکنیم و در پرتو این آرامش و امنیت میتوانیم درست تفکر کنیم بدون این که آسیب ببینیم.چون ترس تفکر را میخورد</span><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> text/html 2019-03-05T11:42:08+01:00 manac60.mihanblog.com مانا جشن هفته راهنما در تاریخ دوشنبه 1397/12/13 http://manac60.mihanblog.com/post/82 <div align="center"><br><font size="3">به نام خالق عشق</font> <br><br><font size="4">هفته راهنما را به تمام راهنماها و کمک راهنماهای عاشق در کنگره 60 تبریک میگوییم</font><br><br><img src="http://up.c60.ir/repository/41122/010.JPG" alt="" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"><br><br><font size="2">برای دیدن گزارش تصویری جشن به ادامه مطالب مراجعه کنید ....</font><br></div>